Renovera?

Om du som medlem och bostadsrättshavare går i tankar att renovera hela eller delar av din bostadsrätt så finns det en del saker att tänka på INNAN du sätter igång.

  1. Det är alltid klokt att tidigt ta kontakt med styrelsen.
  2. Stadgar och Bostadsrättslag reglerar vad du som medlem och bostadsrättshavare ansvarar för och därmed får göra, respektive vad du inte får göra utan att först ha inhämtat och erhållit styrelsens tillstånd.
  3. Föreningens fastigheter har utifrån gjorda erfarenheter en del särskilda förutsättningar, inte minst när det gäller ventilationssystem, golvvärme i badrum, bjälklag under parkett.
  4. Bostadsrättshavares ansvar för ”sundhet, ordning och skick” innebär förstås att du meddelar dina grannar innan arbeten som på något sätt kan tänkas störa inleds.
  5. Alla arbeten ska utföras fackmannamässigt.

Föreningen är medlem i Bostadsrätterna och kan varmt rekommendera deras informationssida om ”Lyckad renovering” inklusive det inspelade seminariet där erfarna rådgivare och jurister bland annat tar upp frågor om ansvar, gränsdragning, vikten av att skaffa tillstånd innan, val av hantverkare, tydliga spelregler mm mm.