Miljöarbete

Bostadsrättsföreningen Turebergs Allé har som ambition att verka för sina medlemmars bekvämlighet och samtidigt göra ett så litet avtryck på miljön som möjligt. I det ständigt pågående miljöarbetet genomförs bland annat löpande översyn av avfallshanteringen, uppföljning av värmeproduktion samt återkommande diskussioner med sakkunniga om hur fastigheten kan förvaltas på bästa sätt med hänsyn till miljön.

I dagsläget kan medlemmar källsortera följande fraktioner i kretsloppsrummet i ekonomibyggnaden:

 • Plastförpackningar
 • Pappförpackningar & Wellpapp
 • Tidningspapper
 • Glas (Färgat & Ofärgat)
 • Metall
 • Kläder & Textilier
 • Batterier
 • Lampor & Lysrör
 • Mindre grovsoppor
 • Mindre miljöfarligt avfall
 • El-avfall
 • Trädgårdsavfall
 • Kompostavfall
 • Brännbart

Föreningen har i dagsläget en bergvärmeanläggning med el-spets. Den senare kommer bytas ut mot fjärrvärme. Anläggningen förser lägenheterna med vattenburen värme samt uppvärmt tappvatten.

Det finns för närvarande 10 stycken p-platser med laddstolpe för elbilsladdning.

I en av tvättstugorna har torktumlarna ersatts av mer energieffektiva kondenstumlare, olika försök med värmeåtervinning görs.