Vår Idé

UNDERHÅLLS OCH FÖRNYELSEFASEN 2019 – 2024

Brf Turebergs Allé är till för sina medlemmar, som valt att investera i sitt boende, samt deras familjer. Brf Turebergs Allé ser alla boende som ansvarstagande med fokus både på sig själv och andra, villiga
att engagera sig och kunna påverka, men är också beredda att betala för viss service. Brf Turebergs Allé representerar hela livet med en åldersspridning från nyfödd till närmare 100 år och leds av de medlemmar som väljs för ett år i taget.

DETTA GÖR BRF TUREBERGS ALLÉ FÖR SINA MEDLEMMAR

Avseende DRIFT, UNDERHÅLL och FÖRNYELSE
 • genomför kort- och långsiktiga drift- och underhållsarbeten avseende fastigheten och dess
  gemensamma funktioner
 • säkerställer regelbunden tillsyn av fastigheten för att i tid upptäcka uppkomna brister (slitage, skada) samt säkerställa att gemensamma utrymmen inne och ute hålls rena och fräscha
 • påminner och informerar om det underhåll som åvilar enskilda medlemmar
 • följer utveckling som berör fastigheten och initierar förbättringsåtgärder

Avseende DIALOGER, SAMVERKAN och DEMOKRATI

 • säkerställer dialog och samverkan med och mellan medlemmarna genom
  • kontinuerlig skriftlig information och öppen, nära och informell dialog
  • fördjupad dialog med medlemmar i förnyelsefrågor
  • årsstämma med samvaro
 • initierar och tillsammans med intresserade medlemmar genomför gemensamma sociala aktiviteter för föreningens medlemmar och deras familjer
 • hanterar krissituationer genom medlemssamverkan

Avseende EKONOMI

 • tar löpande ekonomiska beslut som gynnar långsiktig hållbarhet
 • säkerställer att föreningens lån, debitering av avgift samt upphandlingar sköts professionellt
 • hyr ut föreningens två lokaler för affärsverksamhet
 • samordnar användning av föreningslokalen för leverantörer och medlemmar

BRF TUREBERGS ALLÉ VILL ATT VARJE MEDLEM OCH DESS FAMILJ

✓ har ett tryggt, trivsamt och funktionellt boende med god standard till rimlig kostnad
✓ upplever att föreningens gemensamheter skapar ett mervärde
✓ har den kunskap och information man behöver för sitt engagemang och ansvarstagande
✓ upplever Brf Turebergs allé som en förening med stabil grund, god standard och medveten
framförhållning och som är enkel att kommunicera med
✓ vill engagera sig för bostadsrättsföreningen

OCH ATT VÄRDET PÅ BRF:S BOSTADSRÄTTER ÄR KONKURRENSKRAFTIGT

Idén för brf Turebergs Allé har 2009 och framåt arbetats fram av styrelsen och intresserade
medlemmar på flera öppna seminarier, uppdaterats 2014, 2018 samt 2020.


Underhållsfasen
2015 – 2019

Bostadsrättsföreningen Turebergs Allé är till för sina medlemmar, som valt att investera i sitt boende, samt deras familjer. Brf Turebergs Allé ser alla boende som ansvarstagande med fokus både på sig själv och andra, villiga att engagera sig och kunna påverka, men är också beredda att betala för viss service. Brf Turebergs Allé representerar hela livet med en åldersspridning från nyfödd till närmare 100 år och leds av de medlemmar, som väljs för ett år i taget.

Detta gör brf Turebergs Allé för sina medlemmar 

Avseende Drift och Underhåll

 • genomför kort- och långsiktiga drift- och underhållsarbeten avseende fastigheten och dess gemensamma funktioner
 • säkerställer regelbunden tillsyn av fastigheten för att i tid upptäcka uppkomna brister (slitage, skada) samt säkerställa att gemensamma utrymmen inne och ute hålls rena och fräscha
 • påminner och informerar om det underhåll som åvilar enskilda medlemmar
 • följer utveckling som berör fastigheten och initierar förbättringsåtgärder

Avseende Dialoger

 • säkerställer dialoger med och mellan medlemmarna
  – genom en kontinuerlig skriftlig information och öppen, nära och informell dialog
  – genom årsstämma med samvaro samt
  – genom att bistå medlemmar vid enskilda kommunikationsproblem
 • initierar och tillsammans med intresserade medlemmar genomför gemensamma sociala aktiviteter för föreningens medlemmar och deras familjer

Avseende Ekonomi

 • säkerställer att föreningens lån, debitering av avgift samt upphandlingar sköts professionellt
 • hyr ut föreningens två lokaler för affärsverksamhet

Brf Turebergs Allé vill att varje medlem och dess familj

 • har ett tryggt, trivsamt och funktionellt boende med god standard till rimlig kostnad
 • upplever att föreningens gemensamheter skapar ett mervärde
 • har den kunskap och information man behöver för sitt engagemang och ansvarstagande
 • upplever brf Turebergs Allé som en förening med stabil grund, god standard och medveten framförhållning och som är enkel att kommunicera med

samt att värdet på våra bostadsrätter är konkurrenskraftigt