Vår Idé

Underhållsfasen
2015 – 2019

Bostadsrättsföreningen Turebergs Allé är till för sina medlemmar, som valt att investera i sitt boende, samt deras familjer. Brf Turebergs Allé ser alla boende som ansvarstagande med fokus både på sig själv och andra, villiga att engagera sig och kunna påverka, men är också beredda att betala för viss service. Brf Turebergs Allé representerar hela livet med en åldersspridning från nyfödd till närmare 100 år och leds av de medlemmar, som väljs för ett år i taget.

Detta gör brf Turebergs Allé för sina medlemmar 

Avseende Drift och Underhåll

 • genomför kort- och långsiktiga drift- och underhållsarbeten avseende fastigheten och dess gemensamma funktioner
 • säkerställer regelbunden tillsyn av fastigheten för att i tid upptäcka uppkomna brister (slitage, skada) samt säkerställa att gemensamma utrymmen inne och ute hålls rena och fräscha
 • påminner och informerar om det underhåll som åvilar enskilda medlemmar
 • följer utveckling som berör fastigheten och initierar förbättringsåtgärder

Avseende Dialoger

 • säkerställer dialoger med och mellan medlemmarna
  – genom en kontinuerlig skriftlig information och öppen, nära och informell dialog
  – genom årsstämma med samvaro samt
  – genom att bistå medlemmar vid enskilda kommunikationsproblem
 • initierar och tillsammans med intresserade medlemmar genomför gemensamma sociala aktiviteter för föreningens medlemmar och deras familjer

Avseende Ekonomi

 • säkerställer att föreningens lån, debitering av avgift samt upphandlingar sköts professionellt
 • hyr ut föreningens två lokaler för affärsverksamhet

Brf Turebergs Allé vill att varje medlem och dess familj

 • har ett tryggt, trivsamt och funktionellt boende med god standard till rimlig kostnad
 • upplever att föreningens gemensamheter skapar ett mervärde
 • har den kunskap och information man behöver för sitt engagemang och ansvarstagande
 • upplever brf Turebergs Allé som en förening med stabil grund, god standard och medveten framförhållning och som är enkel att kommunicera med

samt att värdet på våra bostadsrätter är konkurrenskraftigt