Mäklarinfo

Vi önskar här tillhandahålla sådan information som vanligtvis efterfrågas av mäklare vid försäljning av bostadsrätter.
Årsredovisninig

Senaste årsredovisningen återfinns här

Stadgar

Stadgar återfinns här

Medlemsansökan

Skickas till styrelsen, se nedan.

Kontaktuppgifter
Ekonomisk förvaltare

Nabo, Brf Turebergs allé
Box 2058
750 02 Uppsala

Styrelsen

Brf Turebergs Allé
Engelbrekts Väg 63
191 62 Sollentuna
info@turebergsalle.se

Allmän info (mer detaljer återfinns i årsredovisning)
Årsavgiften, el, internet & TV

I årsavgiften ingår värme, elabonnemang (ej förbrukning), vatten (varmt och kallt), grundutbud TV och internet, avlopp från stående stam. Årsavgiften har varit oförändrad en längre tid, ev höjning: se årsredovisning.

Överlåtelseavgift 2,5 % av prisbasbelopp debiteras köpare.

Pantsättningsavgift 1 % av prisbasbelopp.

Vi har gemensamt elabonnemang och enskild bostadsrättshavare behöver inte göra någon anmälan och kan inte välja leverantör. Avläsning och debitering av förbrukning för resp lägenhet sker månadsvis i efterskott. Vid överlåtelse regleras förbrukningen per det datum som kontrakt anger, vid ev avsteg från detta får köpare och säljare lösa det på egen hand.

Vi har Tele2 som tjänsteleverantör för TV och bredband, i dagsläget ingår 10Mb och ett antal standardkanaler, mer kan köpas till medlemspris.

Parkering

Föreningens 66 parkeringsplatser har alla uttag för motorvärmare, vilket ingår. 2 platser har även uttag för laddning av el-bil. För ev tillgång/kö kontakta: kassor@turebergsalle.se.

Tvättstuga, gemensamhetslokal, hyresgäster

Föreningen har två tvättstugor i angränsande servicebyggnad samt en föreningslokal som kan hyras för övernattning, möte och mindre fest. Föreningen har två hyreslokaler, båda uthyrda.

ALLMÄNT OM FÖRENINGEN/fastigheten:

  • Fastighetens byggår:  1999, utökad bergvärme 2016 i övrigt inga större ombyggnationer. Föreningen äger marken.
  • Föreningen bildades 1998, äkta brf
  • Juridisk person godkänns INTE som medlem
  • Äger föreningen Marken: ja
  • Fastighetens uppvärmning: bergvärme med el-spets (innan 2016 kombinerat berg- och fjärrvärme)
  • Fastighetsskötsel, trappstädning, trädgård sköts av entreprenörer (frivillig men trivsam ”vårsop” varje år).
  • Finns hiss: ja, i varje trapphus.
  • OVK genomförd 2018, görs minst var sjätte år.

Energideklarationer: