Parkering

Föreningen förfogar över 66 parkeringsplatser på närliggande parkeringsytor, vilken vi även delar med Brf Lykttändaren. Ytorna ägs och förvaltas genom en samfällighet mellan föreningarna.

Då brf Turebergs Allé består av 89 lägenheter finns det inte möjlighet för varje lägenhet att ha en plats, som följd av detta nyttjas policyn ”Har man ingen bil, får man inte hyra parkeringsplats”. Det är heller inte tillåtet att hyra två platser.

Längs med Turebergs Allé samt på gatorna i närområdet finns det parkeringsrutor för besökande gäster. I våra grannföreningar finns det ibland möjlighet hyra plats både ute och i garage.