Försäkring

En bostadsrättshavare bekostar själv sin hemförsäkring.

Brf Turebergs Allé har kollektivt tecknat bostadsrättstillägg för sina medlemmar genom Bostadsrätterna (aktuell försäkringsgivare framgår av info-blad, där även kontaktuppgifter finns). Bostadsrättstillägget ger i princip ersättning för det som bostadsrättshavaren ansvarar för mot föreningen och du behöver därför normalt inte teckna det extra bostadsrättstillägget till din hemförsäkring.

Mer information via www.allians.com/bostadsratterna.