Om Projektet

Styrelsen fattade enhälligt beslut i Februari 2016 om att gå vidare i arbetet med att effektivisera värmeförsörjningen för föreningen. Valet föll på det förslag som baserades på 100% bergvärme.

Syfte

 • Åtgärda en ineffektiv kombination av fjärr- och bergvärme, efter många års försök.
 • Åtgärda normalt förestående upprustningsbehov.
 • Sänka energikostnaderna.
 • Prioritera en helhetslösning som kan byggas på med t.ex. solvärme.
 • Förbättra Brf:s miljöansvar.

Översyn/planering

 • Energianalys – översyn av Brf gjordes 2015 (alla medlemmar har fått denna) Mest lönsamt att öka bergvärmeandelen till 100%. Konsekvens att behöva ta utrymmet för nuvarande snickarboa i anspråk. Klart ht 2015.
 • Borrtillstånd och förstärkning av elledning för att driva anläggningen mötte inga hinder. Dessutom har vi haft en bra dialog med Sollentuna fjärrvärme.
 • Besparingen är beräknad till 176 000:- per år – 29,7% – inkl. lånekostnad på 290 000:- per år. (Alla medlemmar har fått den ekonomiska kalkylen.)

Genomförande – Projektets tidplan hittar du här 

 • Förberedelser har redan börjat, mätningar m.m. pågår                      April
 • Borrning kommer att ske veckordagar                                               Vecka 21- 24
 • Ledningar i mark kommer att dras (mark återställas)                         Vecka 24 -27
 • Elskåpet kommer att byggas om                                                        Vecka 15, 22-23, 30
 • Leveranser                                                                                          Vecka 21
 • Värmecentralen installeras                                                                  Vecka 21- 30
 • Styrning av systemet installeras                                                         Vecka 29- 33
 • Systemet i drift                                                                                    Vecka 36

Information och medverkan av föreningens medlemmar

 • Löpande information sker på flera sätt; anslag, hemsidan och lapp i brevlådan (vid driftstopp).
 • Projektledare Erik Nigell kommer att vara mycket på plats. Styrelsens kontakt är i första hand Anita Jansson, som hänvisar i förekommande fall.
 • Driftstopp kommer att ske vid anslutning och inkoppling. Meddelas i god tid.
 • Leverantörerna kommer att behöva ha tillgång till toaletten i föreningslokalen dagtid, men det hindrar inte uthyrning för övernattning. Kan lösa sig enkelt om f.d. Aurorakliniken står tom.
 • Rabattrondellen kommer inte att röras och sälgen är inte inblandad i borrningen.
 • Borrning kommer att ske i en yttre cirkel från gräsmattan med svag lutning mot tomtgräns, som en solfjäder, 250 meter djupt. De 14 hålen är noga beräknade och med dagens teknik behöver vi inte vara oroliga för vibrationer. Borrhastigheten är c:a ett hål per dag. Den materiel som tas upp ur marken sugs i slang till en container som byts varje dag. Kompressorn som driver borren bullrar. I dB är ljudnivån lägre än en motorgräsklippare, men ljudet är ett mullrande, rullande ljud.
 • Arbetet kommer att behöva disponera en del p-platser på gården. Direktkontakt kommer att tas med berörda, när vi vet omfattningen och lägger pusslet. Vi kommer även att fråga efter vilka ”på gatan”, som kan låna ut p-plats och under vilken tid. Vet du med dig att din parkeringsplats kommer vara tillgänglig under delar av tiden i fråga. Meddela styrelsen här.