Second Opinion

För att långsiktigt kvalitetssäkra nästa steg kommer styrelsen även att låta göra en oberoende bedömning – en second opinion – som ytterligare referensram inför beslutet om åtgärder. Detta arbete kommer utläggas på lämplig entreprenör så snart som möjligt.


Detta kan var och en göra

Som alla vet ligger vi för närvarande för ofta något under den varmvattentemperatur som vi ska ha. Vi har även haft flera driftstopp den senaste tiden. Vid varje stopp behöver flera personer aktiveras för att få igång pumparna igen. Våra borrhål har ännu inte kunnat börja återhämta sig inför kommande vinter.

  • Vid eventuellt driftstopp – vänta en halvtimme – u t a n att spola i kranen.
  • Sänka golvvärmen till minimalt flöde varma dagar och då man inte är hemma. Det betyder mycket för både pumparna, hålen och ekonomin.
  • Följa informationen per mail, på tavlan och hemsidan och fråga om något är oklart.

Såhär organiserar vi arbetet

I första skedet arbetar vi med en liten grupp och en bredare information till alla medlemmar.

  • Fastighetsansvarig har tät kontakt med Enex AB, leverantörer och fastighetsgruppen och adjungerade medlemmar för att aktivera de åtgärder som är följden av stämmans beslut.
  • Informationen till alla medlemmar sker kontinuerligt via mail, tavlan ute och hemsidan som komplement till infobladet.

Fastighetsgrupp:
Anita Jansson, Magnus Blixt, Joakim Knutsson, Ronny Nord samt kassör Lotta Björk i ekonomi-
frågor.

Adjungerade medlemmar:
Kai Lundgren och John Skår.

Andra medlemmar kan komma att engageras i specifika frågor.


För att behålla golvvärmen…

…kommer arbetet ta form enligt utarbetat arbetsplan för detta. Följande aktiviteter kommer att genomföras:

  • Installation av vattenberedare med elpatron på returen i tappvarmvattensystemet. Beredaren ska både komplettera pumparna och döda eventuella utvecklade legionellabakterier innan returvattnet går in i systemet igen. För att ge plats för den måste vi göra en mindre utbyggnad på ekonomibyggnaden.
  • Byte av reglage/termostat för golvvärmeslingorna i badrummen. Detta för att skapa nödvändig stabilitet och hållbarhet i hela systemet.
  • Eventuell komplettering med en uteluftvärme-växlare för att försörja den minimigolvvärme vi behöver ha i gång för cirkulationen under sommaren.
  • Att stänga ner golvvärmen på minimalt flöde under perioden maj/juni till september. Detta för att bergvärmehålen behöver återhämta sig under sommaren.

Fortsatt information kommer löpande.


Styrelsens arbete efter stämmans beslut

Styrelsen fick tydligt besked från stämman att en avstängning av golvvärmen inte var accepterat av medlemmarna. Självklart hörsammas detta, och den plan som förberetts för detta utarbetas nu och förbereds för planering.

Styrelsen vill med denna informationskanal ge medlemmarna samma informationstillgång som delgavs under energiomläggningen (mer känt som bergvärmen) under 2016.

Vi hoppas att denna ökade transparens i arbetet med den här frågan gynnar både sakfrågan och förtroendet för styrelsens arbete.

Styrelsen Turebergs Allé
gm Joakim Knutsson