Gräs, grus och el

Gräset är sått och vi väntar med spänning på att det ska gro. Vi hjälps alla åt med att tillse att fröerna får tillräckligt med vatten i relation till sol och regn. Trädgårdsmästare Christer är vår huvudman i detta.

Under vecka 34 kommer asfaltering ske, så gruset på gården får vi leva med i ett par veckor. Orsaken till fördröjningen är att…

Under vecka 33 kopplas den nya ökade elförsörjningen in. Detta kommer ske på gaveln av ekonomibyggnaden, mot 3:an, där ett nytt elskåp kommer placeras. Dessvärre kommer den rabatten att behöva lämna plats för detta. De planterade blommorna i denna kommer att tas omhand och planteras på annan plats. Här tittar vi samtidigt på möjlighet att placera ytterligare cykelställ, en fråga som ofta kommer upp till diskussion på gården.

/Jocke


Grus på gården

Under en tid framöver får vi leva med att det ser lite halv-färdigt ut. Beslut har fattats att ingen asfaltering kommer ske innan allt grävande är klart. Orsaken till detta är den höga grundkostnad som finns för asfaltering, i praktiken ditställande av maskiner.

Inga hål kommer vara öppna, utan det kommer vara kompakt grus. Alla nivåskillnader är relativt detta utjämnade. När asfalteringen är beställd kommer detta meddelas.

/Jocke


Rörcentral på plats

Idag kom rörcentralen på plats. Den samlar rören från hålen till två stora rör som sedan skall grävas in i ekonomibyggnaden för att där kopplas ihop med själva värmepumpen.

Framgent kommer det att grävas mellan rondellen och ekonomibyggnaden för att dessa rör ska kunna hitta fram. Det blir lite stökigt, men under en kort period.

/Jocke
IMG_3925 IMG_9487 IMG_3157


Rör. Massor av rör.

Tidigare har allt handlat om borrning. Nu när det är över handlar allt om rör. Massor av rör.

Ur varje hål dras två rör. Detta blir 28 rör. dessa 28 rör ska sedan in i en rörcentral för att bli två rör.
Genom dessa två rör ska sedan kylmediet flöda. In och ut i den sallad av rör som är värmecentralen. Det är tur att det är proffs som utför detta.

/Jocke

IMG_2140

Slangar passerar platsen för sälgen

IMG_3564

Lock för hålet ner i berget. 14 stycken totalt

IMG_4901

Här skapas rör-magi

IMG_4827

Här ÄR rör-magi


Vattenavstängning vid inkoppling av ny anläggning

Som kommunicerats tidigare kommer vi behöva genomföra avstängning av vattnet under inkoppling av den nya anläggningen.

Torsdagen den 23 Juni kommer vattnet att stängas av enligt följande:

09:00-11:00 – Allt vatten kommer vara avstängt
11:00-15:00 – Varmvatten fortsatt avstängt, kallvatten finns i kranen
15:00 – Allt vatten åter inkopplat.

Notera att detta är ungefärliga tider och att viss förskjutning kan förekomma. Lättast är att använda kranen i köket för att kontrollera status.

/Jocke


Nytt borrlag och nästa steg

Sedan slutet på förra veckanIMG_3418 har borrlaget bytts och tillsammans med dem har en ny borr-rigg nyttjats. Skillnaderna är det rent visuella, den nya borren är gul och kompressorn är lite större. Det nya laget lämnar containern för kaxet kvar på gården och tömmer under dagen. Det är mycket berg som borras bort, vilket inte minst syns när lastbilen lyfter containern.

Borrningen skall enligt plan vara klart innan midsommar, men alla uppstickande rör skall grävas ner. Var därför extra uppmärksam på var ni sätter fötterna, delar av gräsmattan kommer grävas upp för att kunna dölja slangar och rör. Allt ska som image1bekant dras in i ekonomibyggnaden.

/Jocke


En detaljstudie i vad som händer

I dagsläget händer inget anmärkningsvärt i projektet. Hålen borras ett efter ett och de redan borrade hålen fylls med slang. Slangen fylls med kylmedia och slangarna försluts i väntan på ihopsamling och indragning till centralen. Nedan ett par bilder som illustrerar arbetet.

/Jocke

IMG_7562

Den röda tonen i kaxet tyder på mosat berg

IMG_2269

Flera hundra meter slang redo att skickas ner i marken

IMG_4512

2×260 meter slang skickas ner i borrhålet

IMG_5941

Utsikt över gården från 69:an

 


Borr och pump

Det plIMG_1970anerade utrymmet i tidplanen användes idag till att laga borr-riggen. Ett slitage på den hårt arbetande maskinen ledde till driftstopp. Vid lunch var problemet avhjälpt och borrningen kunde åter ta vid.

Våra nya bergvärmepumpar levererades idag. Två stora pjäser med en totalvikt på en bit över ett ton som skall få plats brevid de stora tankarna som står på plats sedan en vecka. IMG_0826

För den som tycker att gården börjar se väl härjad och stökig ut så kan vi lugna er med att det alltid måste bli värre innan det kan bli bra igen. Tålamod och lugn inför att resultatet är värt det. Med råge!

/Jocke


Vi håller tidplanen

Än så länge flyter allt på enligt plan och inga förseningar har uppstått. Borrningen pågår med ohämmad framfart och vi har precis inlett hål 6. Tidigare hål fylls i med de slangar som skall fyllas med det kylmedia som kommer ta upp värmen ur marken. Vid det här laget har du väl bekantat dig med hur bergvärme fungerar?

Det finns ett visst utrymme för oförutsedda förseningar inbakat i tidplanen, och ännu är inte alla hål borrade. Vi hoppas självklart på att inga förseningar uppstår.

/Jocke