Stabilt varmvatten, 50° eller något mera i kranarna

I drygt två månader har vi nu haft den extra tanken med elspetsar. Det innebär att vi både har något mera varmvatten och högre temperatur än tidigare. Vi behöver det för att även försörja golvvärmen i våra våtrum. En bonus är också att ljudnivån på systemet är mera normal.

Vi har både besiktigat och ställt in systemet för effektiv användning och vågar nu säga
att det känns stabilt.

Om vi alla skulle råka duscha samtidigt – s.k. störttappning –kan temperaturen tillfälligt sjunka några grader under 50°. Det är normalt.
Tänk i så fall på att vänta lite, så systemet får chans att hinna i kapp. Stäng kranen en stund.

Flera medlemmar har varit engagerade i systematisk mätning med kalibrerad termometer. Ett särskilt tack till Knutsson i 67:an och Huang/Hwang i 65:an som
bor sist på respektive vattenslinga och därför är extra viktiga för föreningens mätning.
Vi kommer att mäta en gång till, när det blir kall vinter.

Det är för tidigt att säga hur mycket mera elkostnad vi nu har – men den första tidens indikation pekar på c:a 60 000/år (räknat på ett elpris om totalt 1 kr/kWh, som man gör i kalkyler.) Det är den kostnaden vi kan påverka, med hur vi använder vår golvvärme.