Installation av ny tank

Som ett första steg i säkerställande av vattentemperatur installeras inom kort ytterligare en vattentank med elpatron.

Syftet är dels att säkerställa den lagstadgade temperaturen på varmvattnet samt att sänka påfrestningen på bergvärmepumparna. Installationen kommer ske under vecka 37, varvid varmvattnet kommer behöva brytas. Detta planeras i nuläget att ske den 11:e och 12:e september under dagtid, 09:00-16:00. Påminnelse kommer.

Vidare kommer det omtalade legionellaprovet att tas under första veckan i oktober.