Dåligt isolerade ledningar?

Nu håller vi tummarna!

Under sommaren kommer Fernando, EFS, att energimäta våra gemensamma ledningar för tappvarmvatten. Skulle vi hitta problem i något hus, dvs att det försvinner onormalt mycket värme, behöver vi undersöka husets inre ledningar och kranar. Men den dagen, den sorgen. Vi tar ett steg i taget.