Second Opinion

För att långsiktigt kvalitetssäkra nästa steg kommer styrelsen även att låta göra en oberoende bedömning – en second opinion – som ytterligare referensram inför beslutet om åtgärder. Detta arbete kommer utläggas på lämplig entreprenör så snart som möjligt.