För att behålla golvvärmen…

…kommer arbetet ta form enligt utarbetat arbetsplan för detta. Följande aktiviteter kommer att genomföras:

  • Installation av vattenberedare med elpatron på returen i tappvarmvattensystemet. Beredaren ska både komplettera pumparna och döda eventuella utvecklade legionellabakterier innan returvattnet går in i systemet igen. För att ge plats för den måste vi göra en mindre utbyggnad på ekonomibyggnaden.
  • Byte av reglage/termostat för golvvärmeslingorna i badrummen. Detta för att skapa nödvändig stabilitet och hållbarhet i hela systemet.
  • Eventuell komplettering med en uteluftvärme-växlare för att försörja den minimigolvvärme vi behöver ha i gång för cirkulationen under sommaren.
  • Att stänga ner golvvärmen på minimalt flöde under perioden maj/juni till september. Detta för att bergvärmehålen behöver återhämta sig under sommaren.

Fortsatt information kommer löpande.