Styrelsens arbete efter stämmans beslut

Styrelsen fick tydligt besked från stämman att en avstängning av golvvärmen inte var accepterat av medlemmarna. Självklart hörsammas detta, och den plan som förberetts för detta utarbetas nu och förbereds för planering.

Styrelsen vill med denna informationskanal ge medlemmarna samma informationstillgång som delgavs under energiomläggningen (mer känt som bergvärmen) under 2016.

Vi hoppas att denna ökade transparens i arbetet med den här frågan gynnar både sakfrågan och förtroendet för styrelsens arbete.

Styrelsen Turebergs Allé
gm Joakim Knutsson