Gör redo för hembesök

Injustering av radiatorer, eller element som de också kallas, kommer ske under början av December. Justeringen sker i tre steg, varav två kräver tillträde till varje enskild lägenhet.

Tillfälle ett innebär att termostaterna på elementen monteras bort, för att ojusterat ge maximal värme mängd i lägenheten.
Tillfälle två innebär mätning på stamventil, detta kräver inte tillgång till lägenheten.
Tillfälle tre är temperaturmätning i lägenhet samt återmontering av termostat.

Målet är att alla ska kunna ha 21 grader i vistelsezon, ett begrepp som lättförklarat innebär ungefär ”mitt i rummet”.

Följande datum gäller för de olika trappuppgångarna.

Steg 1 Steg 3
Turebergs Allé 3 29/11 12/12
Turebergs Allé 5 29/11 12/12
Turebergs Allé 7 30/11 13/12
Engelbrekts väg 63 30/11 13/12
Engelbrekts väg 65 30/11 13/12
Engelbrekts väg 67 1/12 14/12
Engelbrekts väg 69 1/12 14/12
Engelbrekts väg 71 1/12 14/12

Kan du inte själv vara hemma de aktuella dagarna, går det bra att be en granne om hjälp, eller ställa låset i så kallat service läge. Detta genom att ta ut nyckeln när denna står i läge klockan 10. Kom ihåg att inte låsa sjutillhållarlåset. I det fall du nyttjar serviceläget kommer en representant för styrelsen att vara med vid hela besöket.

Föteckning per trapphus hanteras av respektive trappombud.

Vidare information kommer anslås i trapphuset.

/Jocke