Snart värmer vi med 100% bergvärme

Den 14 september, vilket är Onsdag innevarande vecka, går föreningen över till 100% bergvärme. Detta innebär i praktiken att projektet har levererat sin största milstolpe. Injustering och finjustering av temperaturer och systemets arbetsmönster kommer sedan att ske för att vår inomhusmiljö skall bli så bra som möjligt.

Under tisdag och onsdag, 13 & 14 september, kommer asfaltering ske av de delar av vår innergård som grävdes sönder under arbetet. Undvik om möjligt att gå direkt på den nylagda asfalten under första dagerna då denna är rätt kladdig och vi inte vill dra in massa kladd och skräp på de nypolerade golven i portarna.

/Jocke