Gräs, grus och el

Gräset är sått och vi väntar med spänning på att det ska gro. Vi hjälps alla åt med att tillse att fröerna får tillräckligt med vatten i relation till sol och regn. Trädgårdsmästare Christer är vår huvudman i detta.

Under vecka 34 kommer asfaltering ske, så gruset på gården får vi leva med i ett par veckor. Orsaken till fördröjningen är att…

Under vecka 33 kopplas den nya ökade elförsörjningen in. Detta kommer ske på gaveln av ekonomibyggnaden, mot 3:an, där ett nytt elskåp kommer placeras. Dessvärre kommer den rabatten att behöva lämna plats för detta. De planterade blommorna i denna kommer att tas omhand och planteras på annan plats. Här tittar vi samtidigt på möjlighet att placera ytterligare cykelställ, en fråga som ofta kommer upp till diskussion på gården.

/Jocke