Första spadtaget

mms_20160524_185915IMG_7045

Och så är vi äntligen igång med borrningen! Idag har Borrkronan startat igång sitt arbete och låtit maskinerna arbeta. Redan på 12 meters djup hittade man hållbart berg, något som bådar gott för det fortsatta arbetet på vår tomt. Hålen borras ned till ett djup av 260 meter. Inledningsvis borrar man framför 65:an och 67:an för att senare flytta sig mot 69:an och 71:an.

Oberoende av detta, men påskyndat av det faktum att vi har en dagvattenbassäng under tomten, kommer vår sälg att tas ner under innevarande vecka. Styrelsen fattade beslut om att se över trädet och vidta de åtgärder som är nödvändiga redan innan bergvärmeborrningen beslutades. Anledningen till att det tas ner nu, är för att inte riskera att det faller på grund av försvagad jordmån i samband med borrningen. Som en bonus ges ett ytterligare utrymme för upptagning av våra borrhål, då halva tomten inte är tjänlig som planerat.

/Jocke