Uppdatering om borrningen

Efter att Borrkronan med Jonas Grundström i spetsen besiktigat vår tomt, har de kommit fram till att vi inte kommer kunna borra på det sätt som var tänkt. Orsaken heter dagvattenbassäng.

Området framför 5:an fram till ungefär lekplatsen ligger en underjordisk bassäng som samlar upp dagvatten, denna kan naturligtvis inte borras igenom. Därför har borrningsritningen arbetats om en aning och borrning kommer ske primärt i den västra delen av innergården, men även fortsättningsvis ut åt alla håll.

Räkna med att ett första fysiskt spadtag kommer tas och att borrning kommer igång under tisdag eller onsdag kommande vecka. Det sista vi väntar på i nuläget är att Sollentuna Energi skall märka ut var elkablarna i marken går.

/Jocke