Förberedelser för Parkeringspussel

Dagarna efter Kristi himmelsfärdshelgen kommer Anita att träffa entreprenören som skall utföra själva borrningen, Borrkronan. Ett av huvudsyftena med det mötet är att vi ska kunna skapa oss en klar bild över vilka parkeringsplatser som kommer att behöva tas i anspråk, och när. Kommer din parkeringsplats att vara ledig periodvis under vecka 21-24? Hör gärna av dig till styrelsen så att din parkering kan nyttjas som ”evakueringsplats”.

/Jocke