Pumpar och tankar

Nu är värmepumparna beställda på fabriken för tillverkning likaså tankar för varmvatten.
Tankarna för varmvatten är av  slingmodell och kommer placeras i fd. snickarboden.
Ritningar för nya värmecentralen tas nu fram under vecka 17.

Mvh Erik
ENEX