Styrelsen

Styrelsen för brf Turebergs Allé väljs på föreningsstämma, av samtliga medlemmar – bland samtliga medlemmar. Arbetet sker i en samlad arbetsgrupp innefattande hela styrelsen och ansvarsområden delas mellan samtliga medlemmar (inkl ersättare). Styrelsen har ansvar att förvalta föreningen långsiktigt, utifrån dess stadgar och idé.

Vill du komma i kontakt med styrelsen gör du det lättast genom att skicka E-post till info@turebergsalle.se eller lämna en lapp i styrelsens brevinkast på Engelbrekts väg 63.

Vilka som för närvarande sitter i styrelsen framgår av senaste årsredovisning.