Styrelsen

Styrelsen för brf Turebergs Allé väljs på föreningsstämma, av samtliga medlemmar – bland samtliga medlemmar. Arbetet sker i en samlad arbetsgrupp innefattande hela styrelsen och ansvarsområden delas mellan samtliga medlemmar (inkl ersättare). Styrelsen har ansvar att förvalta föreningen långsiktigt, utifrån dess idé.

Vill du komma i kontakt med styrelsen gör du det lättast genom att skicka E-post till info@turebergsalle.se eller lämna en lapp i styrelsens brevinkast på Engelbrekts väg 63.

Styrelsen för verksamhetsårets 2018-2019 utgörs av följande ordinarie ledamöter

  • Magnus Blixt, Ordförande
  • Lotta Björk, Kassör
  • Anita Jansson, Fastighetsansvarig
  • Elisabeth Andersson, Trädgårdsansvarig
  • Joakim Landelius

Samt av följande ersättare

  • Ronny Nord
  • Anna Svedberg
  • Samanta Hollis