Stadgar

Föreningens existens och styrelsens arbete baseras på de stadgar som finns framtagna. De reglerar även ansvarsdragning mellan förening och bostadsrättshavare. Dessa stadgar finns registrerade hos bolagsverket.

Förändringar i de rådande stadgarna kan endast göras genom likalydande beslut vid två föreningsstämmor.

Nedan finns stadgarna för brf Tureberg Allé att ladda ner.

Namn Nedladdningar Version Ägare Senast ändrad Betyg
Namn Nedladdningar Version Ägare Senast ändrad Betyg
682 nedladdningar 1.0 Magnus Blixt 2017-02-14 15:09
419 nedladdningar 1.0 Magnus Blixt 2018-04-08 21:04
429 nedladdningar 1.0 Magnus Blixt 2018-04-29 12:30
721 nedladdningar 1.0 Joakim Knutsson 2015-10-02 17:48