Stadgar

Föreningens existens och styrelsens arbete baseras på de stadgar som finns framtagna. De reglerar även ansvarsdragning mellan förening och bostadsrättshavare. Dessa stadgar finns registrerade hos bolagsverket.

Förändringar i de rådande stadgarna kan endast göras genom samrådande beslut vid två föreningsstämmor.

Nedan finns stadgarna för brf Tureberg Allé att ladda ner.

251 downloads 1.0 Magnus Blixt 2017-02-14 14:09 Download
66 downloads 1.0 Magnus Blixt 2018-04-08 20:04 Download
86 downloads 1.0 Magnus Blixt 2018-04-29 11:30 Download
354 downloads 1.0 Joakim Knutsson 2015-10-02 16:48 Download