Stadgar

Föreningens existens och styrelsens arbete baseras på de stadgar som finns framtagna. De reglerar även ansvarsdragning mellan förening och bostadsrättshavare. Dessa stadgar finns registrerade hos bolagsverket.

Förändringar i de rådande stadgarna kan endast göras genom samrådande beslut vid två föreningsstämmor.

Nedan finns stadgarna för brf Tureberg Allé att ladda ner.

Namn Nedladdningar Version Ägare Senast ändrad Betyg
Namn Nedladdningar Version Ägare Senast ändrad Betyg
406 nedladdningar 1.0 Magnus Blixt 2017-02-14 15:09
157 nedladdningar 1.0 Magnus Blixt 2018-04-08 21:04
173 nedladdningar 1.0 Magnus Blixt 2018-04-29 12:30
455 nedladdningar 1.0 Joakim Knutsson 2015-10-02 17:48