Miljöarbete

Bostadsrättsföreningen Turebergs Allé har som ambition att verka för sina medlemmars bekvämlighet och samtidigt göra ett så litet avtryck på miljön som möjligt. I det ständigt pågående miljöarbetet genomförs bland annat löpande översyn av avfallshanteringen, uppföljning av värmeproduktion samt återkommande diskussioner med sakkunniga om hur fastigheten kan förvaltas på bästa sätt med hänsyn till miljön.

I dagsläget kan medlemmar källsortera följande fraktioner i kretsloppsrummet i ekonomibyggnaden:

 • Tidningspapper
 • Pappförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Wellpapp
 • Glas (Färgat & Ofärgat)
 • Kläder & Textilier
 • Batterier
 • Lampor & Lysrör
 • Mindre grovsoppor
 • El-sopor
 • Trädgårdsavfall
 • Kompostavfall
 • Brännbart

Föreningen har i dagsläget en bergvärmeanläggning samt elpatron som stöd. Anläggningen förser lägenheterna med vattenburen värme samt uppvärmt tappvatten.

parkeringsplatsen finns idag två platser med möjlighet till laddning av elbil.