Frågor & Svar

Får jag renovera min lägenhet som jag vill?
Nej, stadgar reglerar vad som får göras. Ta ner väggar och flytta vatten/avlopp/fläkt kräver styrelsens tillstånd. 
Får jag hyra ut i andra hand?
Inte med mindre än att styrelsen ger sitt tillstånd, vilket ges under begränsad tid där det finns skäl. Administrativ avgift tas ut. 
Min köksfläkt låter väldigt mycket!
Kontakta felanmälan
Balkongdörren går inte att stänga, vad ska jag göra?
Smörj med olja och/eller Kontakta felanmälan
Om avloppet i köket rinner trögt, vad kan jag göra?
Föreningen förfogar över en högtryckstvätt med tillhörande avloppstillsats. För att låna denna kontaktar boende sitt trappombud. Önskas hjälp med detta går det bra att kontakta fastighetsskötaren. Det finns även olika typer av avloppsrens på marknaden. Nota bene att bostadsrättshavare ansvarar för avlopp som betjänar enskild lägenhet (dvs fram till stående stam). Ungefär vart femte år genomförs samordnad avloppsspolning.
Vad kan jag göra för att förebygga dyra stopp i avloppet?
 Torka ur fett med papper istället. Spola igenom med hett vatten. Använd propprens eller biologisk avloppsrens regelbundet.
Får jag ha husdjur?
Ja, i lägenheten får du ha husdjur så länge det inte stör grannar bortom sundhet, ordning och skick. De ska dock inte rastas på gården.
Vilka TV-kanaler ingår i basutbudet?
Föreningen har för närvarande gruppavtal med ComHem vilket innebär att du själv får välja dina 8 favoritkanaler. Detta sker i samråd med Tele2
Jag vill sätta upp en markis, vad gäller?
För att bibehålla ett enhetligt utseende på våra hus tillåts endast en specifik färg. Kontakta Solskyddskompaniet, Lennart Tägtström på 08-778 10 20  som vet vilken färgsättning vi har. De ger oss också en rabatt på markiser.
Får jag lägga trall på uteplatsen?
Javisst, så länge du håller dig till din egna uteplats och inte påverkar föreningens fastighet
Klipper föreningen gräsmattan på uteplatser?
Ja, i samband med övrig gräsmatteklippning klipps även dessa.
”Får
Nej, det är inte tillåtet, men vi har en gemensam kolgrill på vår fina gemensamma gård.
Kan jag boka föreningens gemensamma grill?
Nej, Grillen är till för alla medlemmar och är stor nog att räcka till fler. Det går självklart bra att i förväg meddela om en ämnar använda grillen i större utsträckning.
Finns parkeringsplats för el-bil?
Ja, för närvarande har föreningen två platser anpassade för el-bilar. Om efterfrågan ökar är det inte omöjligt att  föreningen möter efterfrågan genom att installera ytterligare anpassade el-stolpar.