Informationsblad

Med ojämna mellanrum utkommer brf Turebergs Allé Informationsblad till samtliga medlemmar. Informationen innefattar aktuella händelser, nyheter och annat matnyttigt. Samtidigt passar Styrelsen på att hälsa nyinflyttade medlemmar välkomna.

Informationsbladet distribueras till samtliga boendes brevinkast i pappersform. Du kan fylla i dina uppgifter i formuläret för föreningens e-postlista för att även få det den vägen (ofta dagen innan). Via e-postlistan kommer även annan information av mer akut slag.  

Har du tappat bort din kopia av det senaste utskicket, eller vill du gå tillbaka och läsa ett tidigare infoblad? De finns hos föreningens förvaltare som du når via inlogg på nabo.