Nu har Brf 50+° på tappvarmvattnet i kranarna

Installationen av den extra tanken med tre elspetsar om vardera 9 kW har gått bra.
Detta tillsammans med ett par ytterligare åtgärder innebär, att vi nu har över 50° i våra
kranar.
Vi kontrollmäter på strategiska ställen sedan ett par veckor tillbaka och det ser utmärkt
ut. Den extra tanken på 750 liter innebär även att tappvarmvattnet räcker bättre, om vi
alla skulle råka duscha vid samma tidpunkt. Nya tanken håller även högre temperatur än
de övriga, alltså räcker varmvattnet ännu bättre.
Tänk nu på att inte spola inte bort vatten i onödan! Det lönar sig att spara på varmvatten!
Brf Turebergs Allé har tidigare visat att vi kan vara sparsamma med varmvatten.