Brf har inte 50° på VVC-returen

Vi visste om, att denna åtgärd inte kunde lösa detta. Brf lever alltså inte upp till BBR
(Boverkets ByggRegler) som säger, att vi ska ha lägst 50° i alla delar av systemet.
För att eliminera risken för att legionellabakerier växer till sig, höjs temperaturen i vårt
system mellan kl 02.00 och 02.15 på natten, så bakterierna inte kan överleva. Det är
varmt, men fortfarande under den tillåtna gränsen för ”skållningsrisk”.