Brf har en ökad elförbrukning

Ökningen motsvarar i stort sett den energi som golvvärmen tar i anspråk.
Det innebär att det lönar sig att använda golvvärmen klokt, eftersom vi då påverkar
elförbrukningen och därmed kostnaden. Använd vredet på golvvärmen! Stäng ner när
du inte är hemma, reglera så golvvärmen inte går mer än vad som behövs.
Det går åt lika mycket el till golvvärmen i våtrummen inom hela Brf som till Brf:s
sammanlagda hushållsel (den del som vi medlemmar betalar på avgiften.)

Vi kommer att mäta elförbrukningen separat och kostnaden motsvarar alltså ”Brf:s
årliga kostnad för golvvärmen”. Vinsten med förändringen av energiförsörjningen, som
beräknades uppgå till nästan 30%, stannar därför på strax under 20%. Då har vi inte
räknat de ökade kostnader som vi hade haft, om vi inte alls förändrat.