Resultat grovmätning golvvärme

TACK VARE STORT ENGAGEMANG…

… fick vi med 92 av Brf:s 114 våtrum försedda med golvvärme på tappvarmvattensystemet. Affärslokalerna skulle bli ”bortfall” med 3 våtrum, vilket vi kände till.

Mycket tillförlitligt resultat alltså – att bygga vidare beräkningar på.

På grafen nedan (en skärmdump från systemet) kan du se vad som hände med tappvarmvattnet, när flertalet av oss hade stängt golvvärmen helt.

Kommentar till noteringar på några rapporter:

”Det stämmer, att vi inte upplevde, att det blev väldigt varmt första natten – men systemet läste av skillnaden ändå. Däremot märkte ni nog, att det blev svalare på golvet, när ni stängde, trots att det är sommar. Det behövs ingen ytterligare felanmälan. Vi jobbar med att hitta bästa lösning.”