Second opinion utsedd

Styrelsen har anlitat en konsult från ÅF för att få en second opinion avseende åtgärder för att uppnå önskad kvalitet. Det vill säga funktion, komfort och ekonomi på kort och lång sikt.

Uppdraget innebär att utifrån en bedömning av nuläget ge förslag till åtgärder för att uthålligt säkra tappvarmvattenförsörjningen utan att riskera värmeförsörjningen.

Rapport kommer att lämnas snarast efter 1 juni och senast v 24, dvs före midsommar.