Miljömedvetenhet = Ekonomi

Inom bostadsrättsföreningen har vi över tid på olika sätt verkat för kombinationen av miljömedvetenhet och ekonomi. För sju år sedan hade vi en kampanj för att spara varmvatten, då vi påminde oss om att t.ex. inte diska under rinnande vatten, inte låta varmvattnet rinna medan man borstar tänderna m.m. Vi skaffade då också en mätare för varmvatten och vi kunde tydligt se att ”kampanjen” gav resultat. Vi sänkte varmvattenförbrukningen och därmed kostnaden för uppvärmning av detsamma.

Vi har under alla år reglerat värmen på elementen efter vädret, detta märker vi inte då utomhustemperaturen är såpass hög att ingen ytterligare värme krävs för en behaglig inomhustemperatur. Praxis i flerfamiljshus är att stänga av, likt vi gör, mellan ungefär månadsskiftet maj/juni och mitten på september.
Vår fastighetsskötare kommer att kunna reglera det framöver och vi kan ta vara på alla varma dagar som moder jord ger oss.

Det bör vara lika naturligt att skriva ”medvetenhet” på vredet till golvvärmen i badrummen. Stänga ner när vi åker bort, vrida ner sommartid – precis som vi skulle göra om vi hade el-golvvärme, eller hur? Det är också miljö och ekonomi.

Vi kommer att säkra att det inte går att stänga av flödet helt.