Injustering av systemet

När vi pratar om att injustering tar tid, handlar det om att balansera flöde (hastigheten) och gradtal samt samspelet mellan systemets olika delar så att hela systemet blir stabilt och ger den komfort vi önskar. Det handlar således inte enbart om den temperatur som når våra lägenheter i radiatorer och tappvarmvatten.

Det tar alltid minst ett år att göra en injustering för att alla årstider behöver finnas med. Stöter man på problem kan det förstås förlänga tiden. Med golvvärmen befinner vi oss nu på en sådan puckel, ett vägskäl, där stämman valt väg.