Detta är bergvärme

I vart och ett av de 18 hål som är borrat i berget, 260 meter snett ner mot vår tomtgräns, finns två slangar. En ner och en upp. De är sammankopplade på längst där nere. I slangen finns ett energibärande medium (frostskyddad sprit). Detta pumpas runt och hämtar upp värmeenergin åt oss.

Energin frigörs och används i centralen för att värma upp vatten, som sedan går ut i våra två system: värmesystemet och tappvarmvattensystemet. Principen är alltså ”kyla ut – värme in.” Den 5 april, vid ett avläsningstillfälle hade mediet på väg ner i hålet en temperatur på 0,2 grader och på väg upp ur hålet en temperatur på 2,7 grader. Dessa värden är bra för den tiden på året. Temperaturen varierar lite hela tiden.

Vi har inte jordvärme (eller markvärme eller ytvärme) vars idé är att samla upp den ytliga energin i marken. Mycket mera slang än vad vi har är då nedgrävd c:a en meter över ett stort område. Även denna slang är fylld med ett energibärande medium. För jordvärme behövs ingen borrning utan istället endast ett mycket omfattande grävarbete.