Såhär organiserar vi arbetet

I första skedet arbetar vi med en liten grupp och en bredare information till alla medlemmar.

  • Fastighetsansvarig har tät kontakt med Enex AB, leverantörer och fastighetsgruppen och adjungerade medlemmar för att aktivera de åtgärder som är följden av stämmans beslut.
  • Informationen till alla medlemmar sker kontinuerligt via mail, tavlan ute och hemsidan som komplement till infobladet.

Fastighetsgrupp:
Anita Jansson, Magnus Blixt, Joakim Knutsson, Ronny Nord samt kassör Lotta Björk i ekonomi-
frågor.

Adjungerade medlemmar:
Kai Lundgren och John Skår.

Andra medlemmar kan komma att engageras i specifika frågor.