Detta kan var och en göra

Som alla vet ligger vi för närvarande för ofta något under den varmvattentemperatur som vi ska ha. Vi har även haft flera driftstopp den senaste tiden. Vid varje stopp behöver flera personer aktiveras för att få igång pumparna igen. Våra borrhål har ännu inte kunnat börja återhämta sig inför kommande vinter.

  • Vid eventuellt driftstopp – vänta en halvtimme – u t a n att spola i kranen.
  • Sänka golvvärmen till minimalt flöde varma dagar och då man inte är hemma. Det betyder mycket för både pumparna, hålen och ekonomin.
  • Följa informationen per mail, på tavlan och hemsidan och fråga om något är oklart.