Isolering och styrning

I dagsläget pågår inklädnad av alla våra rör. Det är väldigt många rör.
Isoleringens syfte är att dämpa läckaget av värme från de värmebärande ledningarna. I dagsläget är det fruktansvärt varmt inne i centralen, vilket både beror på de oisolerade rören, men också utetemperaturen. På vintern när det är mindre härligt ute, blir påverkan på systemet väldigt tydlig om det inte är isolerat.

Inom kort kommer all styrteknik att vara på plats. Det medför att systemet kan driftsättas till fullo, styras och övervakas på korrekt sätt.

Vi inväntar fortfarande de sista grävningarna för nytt elskåp som ska försöja hela anläggningen när den är klar. När det är klart kommer asfalten att läggas och gården bli prydlig igen

/Jocke