Grus på gården

Under en tid framöver får vi leva med att det ser lite halv-färdigt ut. Beslut har fattats att ingen asfaltering kommer ske innan allt grävande är klart. Orsaken till detta är den höga grundkostnad som finns för asfaltering, i praktiken ditställande av maskiner.

Inga hål kommer vara öppna, utan det kommer vara kompakt grus. Alla nivåskillnader är relativt detta utjämnade. När asfalteringen är beställd kommer detta meddelas.

/Jocke