Rörcentral på plats

Idag kom rörcentralen på plats. Den samlar rören från hålen till två stora rör som sedan skall grävas in i ekonomibyggnaden för att där kopplas ihop med själva värmepumpen.

Framgent kommer det att grävas mellan rondellen och ekonomibyggnaden för att dessa rör ska kunna hitta fram. Det blir lite stökigt, men under en kort period.

/Jocke
IMG_3925 IMG_9487 IMG_3157