En detaljstudie i vad som händer

I dagsläget händer inget anmärkningsvärt i projektet. Hålen borras ett efter ett och de redan borrade hålen fylls med slang. Slangen fylls med kylmedia och slangarna försluts i väntan på ihopsamling och indragning till centralen. Nedan ett par bilder som illustrerar arbetet.

/Jocke

IMG_7562

Den röda tonen i kaxet tyder på mosat berg

IMG_2269

Flera hundra meter slang redo att skickas ner i marken

IMG_4512

2×260 meter slang skickas ner i borrhålet

IMG_5941

Utsikt över gården från 69:an