Varför är det sprayfärg på gården?

Vår borrentreprenör Borrkronan har begärt såkallad Utsättning, vilket innebär att de intressenter som har ledningar och liknande i marken under vår gård, måste märka ut dessa. Syftet är självklart att vi inte av misstag ska borra sönder någonting.

För vår del tar detta sig yttring i att diverse intressenter kommer att röra sig på gården och markera detta med färg och/eller andra markörer. Borrkronan kommer att fotografera detta vid flera tillfällen, men vi uppmanas ändå att inte slita bort dessa genom att gå på markeringarna och ta bort markörerna.

/Jocke