Uppdatering inför borrningen

Anita har idag har haft möte med Borrkronan och Erik från Enex om borrning och hur denna kommer påverka oss. Här följer en kortfattad resumé:

Tillgänglighet

  • Vissa ytor kommer att spärras av med ändamålsenligt avspärrningsband, dessa är där för vår säkerhet och måste respekteras.
  • Arbeten kommer att ske mellan 07:00 och senast 17:00, vardagar
  • Det förväntade parkeringspusslet är mindre omfattande än väntat. Berörda parkeringsinnehavare kommer meddelas personligen.
  • Cykelstället på gaveln behöver tömmas under ett par dagard tid, så att cyklar inte står ivägen. Mer om det nedan.
  • Tvättstuga, Soprum och blomsterrondellen kommer alltid att vara nåbara, blomsterrondellen från minst en ingång i taget.

Borrning och rör

  • Uppsamling av borrmassor kommer ske på en bil som lämnar gården varje eftermiddag. Denna kommer köras in från gårdsparkeringen och ut genom stora grinden vid 69:an. Vi hjälps åt att hålla vägen fri.
  • Borr-rören kommer samlas från två håll, under gräsplätten mellan lekplatsen och ekonomibyggnaden. Viss påverkan på växter kommer ske, då dessa behöver flyttas och omplanteras efter arbetet. Vår trädgårdsmästare Christer tar hand om detta.
  • De samlade rören kommer dras runt byggnaden och ledas in på baksidan av huset, från parkeringen, där våra befintliga rör går in.
  • Alla markytor kommer återställas när allt arbete är klart.

Eldragning

  • Nytt elskåp kommer placeras på gaveln av ekonomibyggnaden. Våra cykelställ skall inte påverkas när arbetet är klart.

Inför borrarbetet pågår ett gediget arbete enligt etablerade processer för att säkerställa att det inte finns ledningar och liknande i marken som kan ställa till det. Förfrågningssystem och rutiner för detta finns etablerat.

Och så till sist…

Dessvärre förändrar arbetet på gården förutsättningar för våra lekande barn, men så fort allt är klart, får de åter leka så fritt som de är vana vid.

/Jocke