Tömning av Snickarboden

Projektets mer synliga delar är nu i startgroparna, på tidplanen kan du själv se på ett övergripande plan vad som händer när.

Eftersom vår snickarbod dessvärre kommer att behöva stå tillbaka för den utökade anläggningen, kommer den redan kommande vecka att rivas. Under vårsopen tömmer vi gemensamt snickarboden. Ambitionen är att hitta en annan plats där snickarbänken kan användas. Om och när en sådan plats har identifierats, kommer det att kommuniceras.

/Jocke